Adatvédelemi irányelvek

A következőkben részletes tájékoztatást nyújtunk Önnekarról, hogy mi is történik az Ön személyes adataival. Ön a honlap használatávalelfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározottadatkezelésekhez.

Személyes adatait ezen a weboldalon csupán a technikailagszükséges terjedelemben tároljuk. A tárolt adatokat semmi esetre semértékesítjük vagy adjuk ki más célból. A személyes adatokat a megrendelésifolyamat keretében, az egyéni ügyfélhozzáférés regisztrálása érdekében,hírlevelünk elküldése céljából, valamint kapcsolattartási ügyekből kifolyólagaz itt leírtak szerint kezeljük.

1. Adatkezelés az oldalon

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról ésaz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkénteshozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyeskérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulástaz egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval,illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Server Log fájljainkban olyan információkat tárolunk,melyeket az Ön böngészője eljuttat hozzánk. Ezek a következők:

  • böngészőjének típusa/verziója
  • felhasznált üzemrendszer
  • referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
  • a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím)
  • a szerver pontos ideje

Ezeknek az adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nemtörténik meg. Nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. Amindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik az alphashop.jetfly.hu oldalról. A Felhasználó az Info.tv., valamint a PolgáriTörvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesíthetijogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

2. Adatkezelő

Az adatkezelő a DREAM4SYS Kft.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-85769/2015számon megtörtént - "weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, marketingcélú adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6)bekezdés alapján.

3. Az adatok felhasználása

Adatai kezelésekor folyamatosan szem előtt tartjuk az idevonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat.

Amennyiben weboldalunkon Önnek lehetősége van személyesadatai megadására, úgy kérjük Önt, hogy ellenőrizze Ön is, mely adatokatkívánja megosztani velünk. Külön jelöltük azokat a mezőket, melyekremegrendelése vagy megkeresése feldolgozásának céljából feltétlenül szükségünkvan; ezek megadása mindenképp szükséges. Az előbbieken felül kitöltött mezők megadásaönkéntes/opcionális, ezen adatokat online kínálatunk optimalizálására, valamintadott esetben statisztikai célok érdekében használjuk fel.

Emellett – külön hozzájárulása esetén – saját marketingcéljainkra is felhasználjuk adatait. A regisztráció során megadott elektronikuslevélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben ésmódon küldünk.

Ennek keretében ügyelünk arra, hogy ajánlatunk a lehetőlegnagyobb mértékben megfeleljen az Ön igényeinek. Ezzel összefüggésbenszeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy regisztrált vásárlóinkat kérdőívekkelis felkereshetjük, mivel folyamatosan kíváncsiak vagyunk termékválasztékunkkalkapcsolatos véleményére. Adatai felhasználása ellen bármikor tiltakozhat rövid,írásos üzenet küldésével, a lent feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során szükségszerűen megadott személyesadatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart.Nem szükséges adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjátólszintén a regisztráció törléséig tart. A regisztráció Felhasználó vagySzolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

A Server Logban tárolt felhasználói adatokat a webáruházrendszere regisztráció nélküli vásárlás esetén 90 napig, míg regisztráltvásárlás esetén 1 évig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl.számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségekteljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módonadott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Az adatok továbbadása

Az adatokat elsődlegesen a DREAM4SYS Kft., illetve a DREAM4SYS Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nemteszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A személyes adatok továbbítására kizárólag törvénybenkötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhetsor.

6. Adatfeldolgozás

Amennyiben a megrendelés feldolgozása, ill. termék- ésszolgáltatáskínálatunk szempontjából szükség van, az Ön adatait adott esetben kiszállításicélokból átadjuk a Magyar Posta Zrt-nek és a DPD Hungária Kft.-nek.

Partnereink kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, éskötelesek a feladataik teljesítése, a megrendelések feldolgozása sorántudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valaminta mi saját adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

7. Jogosultság, módosítás és személyes adatok törlése

Saját adatait bármikor megnézheti, módosíthatja és törölhetia "Felhasználói menüben". A menü eléréséhez először be kelljelentkeznie az oldalra. Amennyiben elfelejtené jelszavát első lépéskéntkattintson a „Belépés” ikonra. A bejelentkezési oldalon kattintson az „Elfelejtettejelszavát? kattintson ide…” feliratra. Ez egy űrlaphoz vezeti Önt, melyetkérjük, hogy kitöltve és a nálunk megadott email-címet megadva küldjön elnekünk. Ekkor küldünk Önnek egy új jelszót email-címére.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy jelszavát ne adja át harmadikszemélynek, használat után mindig jelentkezzen ki saját fiókjából.

8. Cookie-k

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket aszámítógép és a böngésző elment. A cookie-k lehetővé teszik rendszereink és azÖn böngészője számára annak szabályozását, hogy pl. a külön akciók reklámjacsak korlátozott gyakorisággal jelenjen meg. A cookie-k ezzel lehetővé teszik,hogy internetes kínálatunk tökéletesen megfeleljen az Ön igényeinek.

Az alphashop.jetfly.hu oldalon több helyen úgynevezett"session cookie-kat" használunk. Ezek az Ön látogatása utánautomatikusan törlődnek és arra szolgálnak, hogy kínálatunkfelhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Cookie-jaink abiztonsági szabványok segítségével védve vannak az ellen, hogy harmadik személyhozzáférjen.

Ezenkívül ezen a weboldalon az úgynevezett "állandócookie-k" segítségével adatokat gyűjtünk névtelen módon marketing- ésoptimalizálási célokból. Ezek az adatok abban vannak segítségünkre, hogyazonosíthassuk az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit. Az adatokat nemhasználjuk arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsuk.Természetesen adatai ily módon történő felhasználását, melyet kínálatunkoptimalizálása céljából használunk, bármikor letilthatja a lent feltüntetettelérhetőségek bármelyikén.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkcióelmagyarázza Önnek, hogy böngészője miként ne engedélyezze a cookie-kat, hogyfogadjon el új cookie-kat, vagy hogy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra,hogy új cookie-t állítson be, vagy hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.Javasoljuk Önnek azonban, hogy cookie-funkcióit hagyja teljes egészébenbekapcsolva, mert csak így tudja reklámkínálatunkat az Ön igénye szerintszabályozni.

Az oldalon használt cookie-k nem okoznakkárt számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

9. Mérőkódok az oldalakon

A vásárlóinkról szóló információk nagyon fontosak aszámunkra és abban is segítenek, hogy internetes oldalunkat folyamatosanfejleszthessük. Ezen okból alkalmazunk az oldal megjelenését, letöltésisebességét nem zavaró grafikus mérőpontokat oldalainkon, melyek szervereinkről érkeznek. A mérőpontok letöltésétregisztráló naplófájl alapján készülnek el a site látogatottságát jellemzőmérési eredmények. A mérési eredményeket a saját szervererögzíti. Ezekhez a fájlokhoz kizárólag munkatársaink férhetnek hozzá. Ígylátjuk, hogy vásárlóink melyik internetes oldalakat látogatják, és milyenműveleteket végeznek. Ezek az elemek segítenek nekünk ügyfeleink alaposabbmegismerésében és abban, hogy még élvezetesebbé tehessük a rendszerünk használatát.

10. Felvilágosításhoz és tiltakozáshoz való jog

Az Ön irántunk tanúsított bizalma fontos a számunkra. Ezértbármikor szívesen állunk rendelkezésére, amennyiben kérdése lenne adatainakkezelésére vonatkozóan. Önnek bármikor jogában áll felvilágosítást kérni aszemélyét érintő, nálunk tárolt adatok, azok származása, fogadója, valamint atárolás céljára vonatkozóan. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége az Önnálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon írásbanadatvédelmi felelősünkhöz a shop@jetfly.hu címen keresztül. Ezen kívülkötelességünk kérésére az Önről tárolt adatokat helyesbíteni, zárolni vagytörölni, amennyiben ennek egyéb törvényi szabályozás (pl. törvénybenmeghatározott adattárolási kötelezettség) nem áll útjában.

Kérdései esetén, vagy amennyiben a fent nevezett esetekretekintettel tiltakozást szeretne benyújtani, kérjük, vegye fel velünk akapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:


DREAM4SYS Kft. 6000 Kecskemét, Kisfái utca 141.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "dream4sys.hu Web-adatvédelem"

Email: ertekesites@d4s.hu

Telefon: +36 30 320 2760

DREAM4SYS Kft.

Név: DREAM4SYS Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái utca 141.

Cégbejegyzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 03 09 121526

Adószám: 23097858-2-03

Közösségi adószám: EU23097858

11. Egyoldalú módosítás

A DREAM4SYS Kft. fenntartja a jogot, hogy jelenAdatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúanmódosítsa.

Ön a szolgáltatás következő használatakor a vonatkozó tájékoztatást követően megadott kifejezett hozzájárulásával – az adatkezeléseket lényeges módon nem érintő módosítás esetén pedig a szolgáltatás következő használatával, ráutaló magatartással – fogadja el a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.
DREAM4SYS ERP - Vállalatirányítási rendszer
Kövesse cégünket: